Vedtægter

VEDTÆGTER

 

§ 1.    Navn og bopæl.  
Foreningens navn er Ringkøbing-Ulfborg egnens hjælp til Østeuropa og har hjemsted på formandens adresse.

§ 2.    Formål.
Foreningens formål er at støtte døgninstitutioner, hospitaler og fattige ud fra princippet " Hjælp til selvhjælp " i Østeuropa
Dette gøres ved:
a.  Samarbejde med frivillige og upolitiske partnere og medlemmer.   
b . Samarbejde med andre Nødhjælpsorganisationer om støtte til projekter i Østeuropa.
c . Samarbejde med lokale Nødhjælpsorganisationer om nødhjælps og udviklingsprojekter.
d . Støtte oplysningsarbejdet i Danmark om Østeuropas problemer.

§ 3.    Ledelse.  
Foreningen ledes af den daglige leder. Han/hun arbejder ud fra de retningslinjer, der vedtages på generalforsamlingen og udmøntes af bestyrelsen  

§ 4.    Bestyrelse:  
Bestyrelsen består af min. 5 personer, der vælges på generalforsamling for en 2 årig periode.  
På valg er et lige antal i lige år, og et ulige antal i ulige år.  
Ægtefæller må ikke være i bestyrelsen på samme tid.  
Bestyrelsen lægger foreningens overordnede retningslinjer ud fra generalforsamlingens beslutninger.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.  
Indkaldelse sker via mail eller brev med dagsorden, min. 14 dage før afholdelse, dog ikke i juni, juli eller august. 


§ 5.    Generalforsamling.  
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes senest i maj måned.  
Alle beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtagen vedtægtsændringer og opløsning.  
Alle der har været medlem i 8 dage har stemmeret.  
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel via mail eller brev, til medlemmer samt opslag i foreningens lokaler og aviser  
 1. Velkomst.  
 2. Valg af dirigent og referent.  
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling.  
 4. Godkendelse af dagsorden.  
 5. Fremlæggelse (ved formanden)af foreningens  årsberetning, og godkendelse af samme.
6. Fremlæggelse(ved kassereren) af revideret regnskab og godkendelse af samme. 
7. Fastsættelse af kontingent.  
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor 
9. Indkomne forslag 
10. Evt. 
11. Næste generalforsamling.

 

§ 6.    Ekstra ordinær generalforsamling.  
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes såfremt min. 1/4 af medlemmerne eller 1/3 af bestyrelsen ønsker dette.  

§ 7.      Økonomi.  
Foreningen drives ved hjælp af medlemmernes kontingenter samt private tilskud.  
Overskud fra aktiviteterne bruges til støtte til projekter i østlande, til fordel for de svageste grupper der.  
Den valgte kasserer benytter et godkendt bogførings system. Regnskab revideres af min. registreret revisor. Kasseren aflægger regnskab hvert kvartal.  

§ 8.    Tegningsret.  
Foreningen tegnes af den daglige leder og formanden i forening. Der kan meddeles prokura.  
Ved køb, salg og pantsætning skal hele bestyrelsen være med underskriver af dokumenterne.  

§ 9.    Foreningens aktiver.  
Det enkelte medlem har ikke råderet over foreningens formue, lige som foreningens medlemmer ikke hæfter personligt for foreningens evt. gæld.  


§ 10.    Vedtægtsændring.  
Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, med varsling senest 14 før, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende myndige medlemmer stemmer herfor.

§ 11.    Opløsning.  
Foreningens opløsning skal vedtages ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.  
Indkaldelsens dagsorden skal indeholde emnet oplysning og fordeling af formue.  Formuen fordeles til lignende humanitært arbejde.  

§ 12.  
Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 22 september 2010

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.08 | 09:40

hej igen .vi vil gerne have senge. Det bliver Bevar Ukraine som skal have dem, kan du ringe til Oleksander 60824575
Vi bruger facebook, Ellen Marie Hansen

...
22.08 | 15:52

hej med jer jeg har 18 plejesenge med elmotor som bare skal afhentes nogle er med sengeheste de funger perfekt please kontakt mig

...
21.06 | 08:12

Hejsa
Jeg har en sæk med legetøj, sko og børnetøj stående.
Kan det afleveres i Århus et sted?

...
10.05 | 13:45

Hej
Har I indsamlingssteder på Djursland?
Jeg er i en genbrugsbutik, og står for tøjafd. Og nogle gange får vi rigtig meget tøj ind.
Mvh
Susi Østberg

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE